SUZUVERSE

ĐẠI SỨ
THƯƠNG HIỆU
THAM GIA NGAY! QUÀ MÊ SAY
TỪ SUZUVERSE:
Giai đoạn 1: 04/04/2023 - 04/05/2023
 • Nhận ngay quà "hot" 20$ khi tham gia và đăng tải video về Suzuverse Ambassador Program
 • "Quà đỉnh" trị giá đến 280$/NFT như một lời cảm ơn đến những "tài năng" đã tham gia chương trình
 • Chưa hết!!! Bạn còn được nhận từ 56$ - 112$ khi giới thiệu bạn bè mua NFT trên nền tảng Suzuverse

  MẪU ĐĂNG KÝ

  Hồ sơ của bạn sẽ được xem xét và ứng viên phù hợp nhất sẽ được
  chọn vào vòng phỏng vấn nhanh

  Nền tảng mạng xã hội bạn đang sở hữu*

  Đường dẫn các trang mạng xã hội của bạn*

  Chia sẻ lý do bạn muốn trở thành đại diện của Suzuverse?*

  Bạn đã bao giờ trải nghiệm sản phẩm NFT chưa? Hãy chia sẻ thêm kiến thức của bạn về NFT hoặc game #MovetoEarn.*

  Hoạt động nào sau đây mà bạn muốn đóng góp cho dự án khi trở thành người đại diện của chương trình?*